OGÓLNE WYTYCZNE

Format pliku

Projekty do druku przyjmujemy w najchętniej w postaci plików PDF lub TIFF. Oczywiście druk plików rastrowych, dostarczonych w innym formacie jest możliwy, ale na własną odpowiedzialność.

Dopuszczamy również przesłanie nam plików Corela, zapisanych w wersji nie wyższej niż X7.

Dla pilików cięcia preferujemy PDF, ale nie mamy problemu z DWG, czy DXF - unikamy jedynie SVG

Format projektu

Projekt musi mieć wymiary 2mm większe z każdej strony, w stosunku do rozmiaru użytku. A więc projekt do druku musi mieć wymiary [ szerokość użytku + 4mm ] X [ wysokość użytku +4mm ]

Jeżeli jakieś obiekty wystają poza obszar projektu należy je obciąć. Ponadto należy założyć pole bezpieczne do wewnątrz projektu nie mniejsze niż 3mm na stronę

UWAGA!
Nawet jeśli twoja praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany.
Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub wymiarem strony, albo w przypadku pliku rastrowego, odpowiednio wykadrować projekt, tak aby miał on odpowiednie wymiary.

Spad

Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi użytku należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. Standardowo spad wynosi 2 mm z każdej strony. Spad pełni rolę pola bezpieczeństwa w procesie docinania do formatu docelowego, elementy w nim umieszczone nie będą więc częścią finalnego produktu.

Inne parametry

PDF

Prosimy o zapisywanie plików PDF z następującymi atrybutami:

 • zgodność z Acrobat 9
 • kolorystyka CMYK z profilem ISO_Coated_v2(ECI) lub w postaci mieszanej również z uwzględnieniem profili kolorystycznych dla RGB i skali szarości
 • Załączone bitmapy w projekcie powinny być odpowiednio wyskalowane - idealnie 300ppi dla pełnokolorowych, 600ppi dla skali szarości. Jeśli projekt zapisano w skali, prosimy o uwzględnienie podwyższenia tych wartości odpowiednio.
 • Kompresja dla bitmap przez LZW
 • czcionki zamienione na krzywe, bądź osadzone w projekcie
 • jeśli w projekcie przewidziana jest linia cięcia prosimy o osadzenie jej na osobnej warstwie [ najlepiej jako wyłączoną z druku ] linią włosową o kolorze niewystępującym bezpośrednio w projekcie, lub z osadzeniem koloru SPOT.
 • Głęboka czerń wg klucza C/M/Y/K - 40/30/30/100

TIFF i inne pliki rastrowe

Pliki rastrowe najchętniej przyjmujemy w postaci plików TIFF z kompresją LZW, ale JPG, czy nawet PNG również są akceptowalne. Pewne ogólne zasady odnoszą się natomiast do wszystkich typów plików rastrowych:

 • kolorystyka CMYK, RGB* lub skala szarości
 • PPI odpowiednio dostosowane do skali projektu, rodzaju medium, wielkości finalnego druku, odległości percepcyjnej i oczekiwanej jakości - jeśli nie jesteś pewein jak je dostosować - odsyłam do artykułu w grafmag, który wszystko pięknie wyjaśnia.
 • projekt zapisany bez warstw i najlepiej bez przezroczystości.
 • Głęboka czerń wg klucza C/M/Y/K - 40/30/30/100

W przypadku kolorystyki RGB mogą wystąpić różnice w druku, ze względu na niezgodność przestrzeni kolorystycznych za które drukarnia nie odpowiada.

SZABLONY

WIZYTÓWKI

Ogólne wytyczne dla szablonu przygotowania wizytówek do druku

Szablon na potrzeby projektowania wizytówki 85x55mm

Szablon na potrzeby projektowania wizytówki 90x55mm

Szablon na potrzeby projektowania wizytówki 90x50mm