Przygotowanie do druku

przez wAdminSztat

OGÓLNE WYTYCZNE Format pliku Projekty do druku przyjmujemy w najchętniej w postaci plików PDF lub TIFF. Oczywiście druk plików rastrowych, dostarczonych w innym formacie jest możliwy, ale na własną odpowiedzialność. Dopuszczamy również przesłanie nam plików Corela, zapisanych w wersji nie wyższej niż X7. Dla pilików cięcia preferujemy PDF, ale nie mamy problemu z DWG, czy…