Projekt obejmował częściowe zaprojektowanie znaków, całościowe zaprojektowanie rozwiązań technicznych, produkcję oraz montaż:

  • dużych podświetlanych liter blokowych na elewacji budynków
  • dużych niepodświetlanych liter blokowych jako części oznakowania wizualnego budynku
    W tym wykonanie bardzo niestandardowych liter blokowych montowanych na pionowych lamelach o przekroju trójkątnym
  • piktogramów i opisów tekstowych poszczególnych pomieszczeń